#pages { padding: 10px 0 10px; text-align: center; font-size: 12px; margin-top: 20px; width: 100%; clear: both } #pages a { display: inline-block; padding: 0px 8px; height: 22px; font-size: 12px; line-height: 22px; background: #fff; border: 1px solid #e3e3e3; text-align: center; color: #333 } #pages a.a1 { padding: 0px 12px; height: 22px; line-height: 22px; margin-top: 0px; } #pages a:hover { background: #f1f1f1; color: #000; text-decoration: none; } #pages span { display: inline-block; padding: 0px 8px; height: 22px; line-height: 22px; background: #5a85b2; border: 1px solid #5a85b2; color: #fff; text-align: center; } .page .noPage { display: inline-block; padding: 0px 12px; height: 22px; line-height: 22px; border: 1px solid #e3e3e3; text-align: center; color: #a4a4a4; } .nav { background: #00458e; width: 100%; height: 55px; line-height: 55px; } .nav_nr { width: 1200px; margin: 0 auto; } .nav_nr>ul>li{ position: relative; float: left; } .header_meau{ box-shadow:0 2px 5px #999; display: none; padding: 0; position: absolute; left:0; top:100%; width:100%; background: #fff; } .nav_nr ul li .header_meau li { height:46px; line-height:46px;} .nav_nr ul li .header_meau li a{ color:#000;} .nav_nr ul { padding:0; margin:0;} .nav_nr ul li .header_meau li a:hover{ color:#fff;} .nav_nr ul li { width: 130px; display: block; text-align: center; height: 55px; line-height: 55px; } .nav_nr ul li a { font-size: 15px; color: #fff; display: block; } .nav_nr ul li a:hover { background: #0150a3; } $(function () { $(".nav_nr>ul>li").hover(function () { $(this).children(".header_meau").stop().slideDown(); },function () { $(this).children(".header_meau").stop().slideUp(); }) })

FCU吊挂隐蔽式风机盘管机组

产品说明: 风机盘管机组由风机、电动机、盘管、空气过滤器、温室调节装置和箱体组成。 风机盘管机组工作原理 风机循环室内空气,使之通过供冷水或热水的盘管,被冷却或加热,以保持房间温度。其中,空气过滤器的作用是过滤室内循环空气中的灰尘,改善房间室内条件,同时保护盘管不被灰尘堵塞,确保风量和供热效果。 风机盘管机组使用注意点: 1.机组性能稳定。 2.电机和风机等连接不得松动,防止产生附加噪声。 3.机组供水管需设置过滤器,防止堵塞。 4.凝结水管须保证坡度,防止凝结水排放不畅。 5.回风口应设置空气过滤器。 风机盘管滴水盘的保养方法 滴水盘:当盘管对空气降温去湿处理时,所产生的凝结水会滴落在滴水盘(又叫接水盘、集水盘)中,并通过排水口排出。由于风机盘管的过滤器一般为粗效过滤器,一些小粉尘会穿过过滤器孔眼而附着在盘管表面,当盘管表面有凝结水形成时就会将这些粉尘带落到滴水盘里。因此,对滴水盘必须进行定期清理,将沉积在滴水盘的内的粉尘清理干净。否则,沉积额粉尘过多,一会使滴水盘的容水量减小,在凝结水产生量较大时,由于排泄不及时造成凝结水从滴水盘中溢出损坏房间天花板的事故;二会堵塞排水口,同样发生凝结水溢出情况;三会成为细菌、甚至蚊虫的滋生地,对所在房间人员的健康构成威胁。 滴水盘一般一年清洗两次,如果是季节性使用的空调。则在空调使用季节结束后清洗一次。清洗方式一般采用水来冲刷,污水由排水管排出。为了消毒杀菌,还可以对清洁干净了的滴水盘在用消毒水(如漂白水)刷洗一次